nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 30.05.2008 12:07

Odnowiono nekropolię pod bazyliką św. Piotra

Zakończono kolejny etap prac konserwatorskich w nekropolii watykańskiej pod bazyliką św. Piotra. Jak informuje dziennik „L’Osservatore Romano” z 28 maja, objęły one tym razem najbardziej okazały grobowiec starożytnego cmentarza, na którym spoczywa Książę Apostołów.

Jest to pogańskie mauzoleum Waleriuszy, wzniesione tam około połowy II wieku po Chr. Prace omawia na łamach watykańskiego dziennika Pietro Zander, odpowiedzialny w administracji bazyliki św. Piotra za konserwację nekropolii.

Cmentarzysko u stóp Wzgórza Watykańskiego zasypano na początku IV wieku, wznosząc z woli cesarza Konstantyna pierwszą bazylikę Księcia Apostołów. Znajduje się ono pod główną nawą obecnej świątyni, zwieńczonej nad samym grobem Piotra kopułą projektu Michała Anioła.

Prace wykopaliskowe pod bazyliką zarządził na początku swego pontyfikatu Pius XII. Mauzoleum Waleriuszy odkryto tam w 1943 r. Jego częściową konserwację przeprowadzono w latach 1957-1958. Gruntowne, całościowe prace konserwatorskie na cmentarzu pod bazyliką zainicjował w 1998 r. Jan Paweł II. W ich ramach założono również nowoczesne urządzenia oczyszczające powietrze i chroniące grobowce przed skutkami zmian klimatycznych. Część grobów odrestaurowano już przed Wielkim Jubileuszem Roku 2000, a dalsze w następnych latach.

Od 2007 r. trwały prace w Mauzoleum Waleriuszy. Kierowali nimi znani specjaliści w tej dziedzinie, Franco Adamo i Adele Cecchini. Przy oczyszczaniu dekoracji rzeźbiarskich posłużono się laserem. Posągi przedstawiają tam małżonków Gajusza Waleriusza Hermę i Flawię Olimpię oraz ich dzieci, a także postacie filozofów i bóstw pogańskich.

Na płaskorzeźbach widoczne są przedmioty codziennego użytku sprzed 18 wieków. Na zakończenie prac grobowiec zamknięto w szklanej gablocie, gdzie mikroklimat jest pod stałą kontrolą komputera. Równocześnie zastosowano oświetlenie za pomocą światłowodów. Zwiedzającym nekropolię pod bazyliką św. Piotra pozwoli to zobaczyć oryginalne, żywe barwy polichromii imitujących marmur.

« 1 »