nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 13.05.2008 13:27

Zielone Świątki w Wieczerniku

Uroczystości Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, w miejscu historycznego Wieczernika na Syjonie, rozpoczęły się Eucharystią we franciszkańskim kościele Najświętszego Zbawiciela.

Od 1559 r. jest on główną siedzibą władz Kustodii Ziemi Świętej. Tutaj po przejęciu Wieczernika przez muzułmanów wspominano tajemnice Ostatniej Wieczerzy, ukazanie się Zmartwychwstałego Jezusa apostołom oraz Zesłanie Ducha Św.

Ukoronowaniem uroczystości były nieszpory w „górnej sali” XIV-wiecznego sanktuarium Wieczernika. Przewodniczył im o. Pierbattista Pizzaballa, kustosz Ziemi Świętej.

Charakterystycznym elementem liturgii był moment wspólnej modlitwy Ojcze nasz, którą uczestnicy nieszporów odmówili każdy we własnym języku.

Celebrowane każdego roku nieszpory Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku przypominają, że prawowitymi właścicielami tego sanktuarium są franciszkanie, sprawujący od 1347 r. w imieniu Kościoła katolickiego opiekę nad Miejscami Świętymi.

Przy Wieczerniku został wybudowany pierwszy klasztor Kustodii Ziemi Świętej (1335 r.). Mimo iż franciszkanie zostali wyrzuceni z tego miejsca w 1551 roku, do dzisiaj kustosz Ziemi Świętej nosi oficjalny tytuł „Gwardiana świętej Góry Syjon”. Obecnie Wieczernik jest w rękach władz Izraela.

« 1 »