nasze media MGN 07/2024

Radio Watykanskie/k

dodane 27.02.2008 09:41

Kapryśna religijność Amerykanów

Amerykanie wciąż pozostają narodem religijnym, choć jedna czwarta z nich zmienia wyznanie. coraz więcej Amerykanów nie utożsamia się z żadną wspólnotą wyznaniową.

Z raportu Instytutu Pew Forum on Religion and Public Life wynika, że że wkrótce Stany Zjednoczone przestaną być krajem w większości protestanckim. Coraz więcej Amerykanów nie utożsamia się też z żadną wspólnotą wyznaniową.

W porównaniu do lat 70. liczba protestantów zmniejszyła się z dwóch trzecich do połowy społeczeństwa (51 proc). Protestanci najczęściej przechodzą też do innych wspólnot wyznaniowych (44 proc.).

Badanie przeprowadzone na 35-tysięcznej grupie respondentów angielsko- i hiszpańskojęzycznych wykazało, że najwięcej wiernych opuściło w USA Kościół katolicki. Jedna trzecia Amerykanów wychowanych w katolickich rodzinach nie wyznaje już wiary katolickiej. Znaczy to, że co dziesiąty Amerykanin jest byłym katolikiem.(...)

Aktualnie jedna czwarta Amerykanów należy do Kościoła rzymskokatolickiego, a 45 proc. młodych amerykańskich katolików (w wieku 18-29 lat) stanowią Latynosi.

Z sondażu Instytutu Pew Forum wynika również, że 16 proc. amerykańskiego społeczeństwa nie utożsamia się z żadną religią. Od lat 80. ich liczba powiększyła się dwukrotnie.

« 1 »