nasze media MGN 07/2024

Radio Watykanskie/k

dodane 08.01.2008 10:04

Zakończenie młodzieżowej pielgrzymki do Ziemi Świętej

Uczestnictwem we Mszy św. Objawienia Pańskiego i przekazaniem Benedyktowi XVI żłóbka z Ziemi Świętej zakończyła się 6 stycznia międzynarodowa pielgrzymka młodzieży z Akcji Katolickiej.

W minionych dniach 150 osób reprezentujących 27 państw oprócz nawiedzenia i modlitwy w poszczególnych sanktuariach spotkało się również ze swymi rówieśnikami zamieszkującymi Ziemię Świętą.

1 stycznia młodzi z Akcji Katolickiej uczestniczyli w Jerozolimie w Eucharystii sprawowanej przez patriarchę łacińskiego Michela Sabbaha.

Pielgrzymka nawiązywała do obchodów pierwszego międzynarodowego dnia pokoju, kiedy 1 stycznia 1968 roku Papież Paweł VI zaprosił osobiście trzydzieścioro młodych do Jerozolimy, niebawem po tak zwanej wojnie sześciodniowej w czerwcu 1967 r.

« 1 »