nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 10.12.2007 08:24

Benedykt XVI przestrzega młodzież przed fałszywym szczęściem

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny papież przestrzegł młodzież przed fałszywie rowumianym szczęściem i wezwał do zachowywania czystości.

Papież mówił:
Jak wielki to dar mieć za matkę Maryję Niepokalaną! Matkę jaśniejącą urodą, przejrzystą dla miłości Boga. Myślę o dzisiejszej młodzieży, wzrastającej w środowisku nasyconym przekazami, które podsuwają fałszywe modele szczęścia. Tym chłopcom i dziewczętom grozi utrata nadziei, gdyż zdają się być często osieroceni przez prawdziwą miłość, która wypełnia życie treścią i radością.

Temat ten drogi był memu czcigodnemu poprzednikowi Janowi Pawłowi II, który tak wiele razy ukazywał młodzieży Maryję jako "Matkę pięknej miłości". Niemało doświadczeń mówi nam niestety, że dorastająca młodzież, a nawet dzieci padają łatwo ofiarą zepsucia miłości, zwodzeni przez pozbawionych skrupułów dorosłych, którzy oszukując samych siebie i ich, wciągają ich w zaułki konsumpcjonizmu bez wyjścia: nawet najświętsze realia, jak ludzkie ciało, świątynia Boga miłości i życia, stają się w ten sposób przedmiotem konsumpcji; a dochodzi do tego coraz wcześniej, nawet przed dojrzewaniem.

Jakie to smutne, gdy dzieci zatracają zdumienie, oczarowanie najpiękniejszymi uczuciami, wartość poszanowania ciała, przejaw osoby i jej niezgłębionej tajemnicy!

O tym wszystkim przypomina nam Maryja, Niepokalana, którą kontemplujemy w całej Jej urodzie i świętości. Z krzyża Jezus zawierzył Ją Janowi i wszystkim uczniom (por. J 19, 27), od tej pory stała się dla całej ludzkości Matką, Matką nadziei.

Do Niej kierujemy z wiarą naszą modlitwę(...):
"Gwiazdo Morza, świeć nad nami i przewódź nam na naszej drodze!"

« 1 »