nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 10.12.2007 08:18

Relikwie św. Mikołaja w Bochni

Relikwie św. Mikołaja trafiły do bazyliki pod jego wezwaniem w Bochni w Małopolsce.

Relikwie przewiezione zostały z Bari, gdzie znajduje się grób świętego. Do świątyni wniesiono je uroczyście podczas sumy, odprawionej przez pochodzącego z Bochni abpa Henryka Nowackiego.

W czasie homilii kaznodzieja zwrócił uwagę że św. Mikołaj, który obdarowywał ludzi teraz sam stał się darem dla bocheńskiej bazyliki.

Św. Mikołaj, biskup, od ponad 750 lat jest patronem najstarszej bocheńskiej parafii. Jeszcze przed nadaniem praw miejskich w 1253 r. istniał w Bochni drewniany kościół pod wezwaniem św. Mikołaja.

Został on ufundowany przez księżnę Grzymisławę, matkę Bolesława Wstydliwego.

- Św. Mikołaj był wówczas bardzo popularnym świętym, był również patronem górników kopalni soli, dlatego najprawdopodobniej został wybrany na patrona naszej rodziny parafialnej - mówi ks. Zdzisław Sadko.

« 1 »