nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

KAI/k

dodane 12.11.2007 09:44

100 lat obecności Pallotynów w Polsce

Księża pallotyni świętowali w niedzielę zakończenie Roku Jubileuszowego, który ogłoszono z okazji 100-lecia ich obecności na ziemiach polskich.

Mszę św. w pallotyńskim seminarium w Ołtarzewie pod Warszawą odprawił abp Kazimierz Nycz.

Księża pallotyni pracują na misjach, prowadzą duszpasterstwo parafialne i pielgrzymkowe, wydawnictwa Apostolicum i Pallotinum, szkoły (m.in. w Krakowie, Lublinie, Chełmnie), zajmują się działalnością naukową, głoszą rekolekcje, prowadzą hospicja, ośrodki dla narkomanów (Stowarzyszenie Karan), pracują z więźniami, samotnymi matkami, bezdomnymi.

W naszym kraju działają dwie pallotyńskie prowincje: Wschodnia - z siedzibą w Warszawie (Prowincja Chrystusa Króla) i Zachodnia (Zwiastowania Pańskiego) - z siedzibą w Poznaniu.

W Polsce jest ponad 730 pallotynów.

« 1 »