nasze media MGN 07/2024

IAR/k

dodane 15.02.2007 10:47

Chasydzki szlak

Do tak zwanego "Szlaku Chasydzkiego" przystąpiło już 17 gmin z Podkarpacia i Lubelszczyzny. Ostatnie dwie to miasto i gmina Dębica.

"Chasydzki Szlak" ma pokazać dziedzictwo kultury i religii żydowskiej, jej zabytki. A ich w Dębicy nie brakuje.

To między innymi XVIII-wieczna synagoga, poddawany renowacji kirkut, plac na którym znajdowało się getto, czy wreszcie miejsce pamięci, gdzie podczas II wojny światowej zamordowano ponad 600 dębiczan wyznania mojżeszowego.

Przystankiem na "Szlaku Chasydzkim" jest też poddębicki Pustków, gdzie w hitlerowskim obozie koncentracyjnym zginęło podczas wojny 7,5 tysiąca Żydów.

Turystyczny "Szlak Chasydzki" ma być w przyszłości przedsięwzięciem międzynarodowym z udziałem kilku gmin ukraińskich, a następnie słowackich, węgierskich i rumuńskich.

Głównym punktem "Szlaku Chasydzkiego" będzie Zamość. W renesansowej synagodze w tym mieście powstanie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz muzeum.

« 1 »