nasze media Mały Gość 06/2024

KAI/k

dodane 02.10.2006 09:29

Papież o różańcu i misjach

Podczas ostatniego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo Papież prosił o modlitwę różańcową w intencji pokoju na świecie, a szczególnie w Iraku. Mówił także o potrzebie zaangażowania misyjnego jakie dotyczy każdego chrześcijanina.

Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty zachęcał do modlitwy o "ewangeliczną gorliwość ducha dla misjonarzy".

Przed modlitwą Anioł Pański papież mówił, że to, co charakteryzuje miesiąc październik w Kościele katolickim to:
- modlitwa różańcowa
- zaangażowanie na rzecz misji.

Benedykt XVI wspominał, że wielkim apostołem różańca był Jan Paweł II.
Mówił: - Pamiętamy go, klęczącego z koronką w ręku, pogrążonego w kontemplacji Chrystusa.

Papież zachęcił wiernych do odmawiania różańca w rodzinach i parafiach, w intencjach Papieża, za misję Kościoła i w intencji pokoju na świecie.

Benedykt XVI nawiązał także do Światowego Dnia Misyjnego, który będzie obchodzony 22 października. "Sercem misji" - podkreślił Papież - jest miłość. - Oby każdy chrześcijanin uznał te słowa za swoje, w radosnym doświadczeniu bycia misjonarzem Miłości tam, gdzie postawiła go Opatrzność, z pokora i odwagą, służąc bliźniemu bez ukrytego celu i czerpiąc z modlitwy siłę miłości radosnej i czynnej"

Papież wskazał na postać św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która jest patronką misji, na jej "małą drogę" czyli ufne zawierzenie się Panu Bogu, które prowadzi do świętości.

Zwracając się do pielgrzymów z Polski Papież powiedział: "Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiaj rozpoczynamy miesiąc październik - miesiąc modlitwy różańcowej oraz szczególnej troski o sprawy misyjne. Niech Maryja, Królowa Różańca Świętego uprasza ewangeliczną gorliwość ducha dla misjonarzy oraz potrzebne łaski dla was i waszych bliskich. Kończąc mój pobyt w Castel Gandolfo ogarniam was moją modlitwą. Niech Bóg wam błogosławi".

« 1 »