nasze media Najnowszy numer MGN 10/2023

pap/as

|

PAP

dodane 12.06.2023 09:03

Ósmoklasiści powodzenia!

Język polski w poniedziałek, matematyka we wtorek, język obcy w środę. To egzamin dodatkowy dla tych, którzy nie mogli zdawać w maju.

Do egzaminu z języka polskiego ma przystąpić w sesji dodatkowej 3399 uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym 314 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Do egzaminu z matematyki ma przystąpić 3481 uczniów, w tym 313 uczniów z Ukrainy.

Wszystkie egzaminy zdawane przez uczniów klas VIII podczas egzaminu ósmoklasisty są egzaminami pisemnymi.

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – tak jak w ubiegłym roku – wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, np. czas na napisanie egzaminu z języka polskiego jest wydłużony, arkusz egzaminacyjny zawiera instrukcje, polecenia do zadań są przetłumaczone na język ukraiński, ale odpowiedzi na wszystkie pytania i wypracowaniu uczeń musi napisać po polsku.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma zaś wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..