nasze media MGN 07/2024

Adam Śliwa Adam Śliwa

dodane 10.11.2017 22:57

Nasza niepodległa

99 lat temu po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Z okazji rocznicy w Krakowie można oglądać mundur jednego z ojców odrodzenia Polski - Józefa Piłsudskiego.

Na bocznym torze stacji kolejowej Rethondes w Compiègne pod Paryżem w wagonie salonce Niemcy podpisały zawieszenie broni. 11 listopada 1918 roku skończyła się wielka wojna, dziś zwana pierwsza wojną światową. Kosztowała życie prawie 10 milionów żołnierzy, ale Polsce przyniosła upragnioną niepodległość. Oczywiście nie czekano na nią bezczynnie, ale sprzyjało nam też szczęście. Wojnę przegrali wszyscy zaborcy, a trzy monarchie przestały istnieć. Niemcy i Austro-Węgry jako państwa centralne przegrały wojnę, Rosja z kolei płonęła w wojnie domowej po rewolucji bolszewickiej.

Polacy z entuzjazmem i nadzieją witali Piłsudskiego, który po powrocie z uwięzienia w Magdeburgu stał się przywódcą tworzącego się państwa polskiego. 12 listopada wydał rozkaz do polskich sił zbrojnych: „Żołnierze! Obejmuję nad wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej, gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce swobody w całym jej blasku! Z Wami razem przeżywam wzruszenie tej godziny dziejowej, z Wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia jej obywateli!”.

Odrodzona Polska potrzebowała jeszcze kilku lat i wiele wysiłku aby stworzyć i obronić swoje granicę, ale dzięki entuzjazmowi i dużemu poświęceniu wszystkich ludzi powstała II Rzeczpospolita.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..