nasze media MGN 07/2024

PAP

dodane 02.01.2012 14:02

Ameryka w Polsce

Ameryka oraz Zwierzyniec - to nowe urzędowe nazwy wsi na mapie Polski. Trzy inne miejscowości zmieniły nazwy.

Swoje nazwy zmieniły: Czajęcice, Barcice Górne oraz Ispinia. Ameryka oraz Zwierzyniec to nazwy części wsi Ispinia, które do tej pory funkcjonowały w powszechnym obiegu. Od niedzieli zostały one wprowadzone do wykazu urzędowych nazw miejscowości. Sama wieś Ispinia w powiecie bocheńskim też zmieniła nazwę i od 2012 roku nazywa się Ispina. Zmiana ma na celu dostosowanie nazwy urzędowej do stanu faktycznego, bowiem nazwa "Ispina" figuruje we wszystkich dokumentach urzędowych wydawanych od 1890 r. (akty urodzenia, akty własności ziemi, dowody osobiste, mapy itp.).

Nową nazwę otrzymała miejscowość Czajęcice w powiecie proszowickim, która nazywa się Czajęczyce. Nowa nazwa, choć niezgodna z polską etymologią, jest od lat używana zwyczajowo przez mieszkańców.

Miejscowość Barcice Górne w powiecie nowosądeckim od Nowego Roku nazywa się Barcice. Uzasadniając wniosek o zmianę nazwy, burmistrz Starego Sącza podkreślił, że mieszkańcy miejscowości zwyczajowo używają nazwy "Barcice" i uznają ją za część swojego dziedzictwa kulturowego. Nazwa "Barcice Górne" stosowana była w dokumentach Urzędu Stanu Cywilnego, tj. księgach urodzeń, małżeństw i zgonów oraz prowadzonej przez gminę ewidencji ludności jedynie w okresie od 1946 do 1953 roku. Po 1953 r. we wszystkich dokumentach urzędowych, w tym dowodach osobistych, dowodach rejestracyjnych pojazdów, prawach jazdy, urzędowych rejestrach podmiotów gospodarczych, stosowana jest nazwa "Barcice".

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..