nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023
dodane 20.06.2006 11:17

GŁOWNA

Do Papieskiego Dzieła Misjonarzy Dzieci należą prawie wszystkie grupy wiekowe, począwszy od najwcześniejszych lat szkolnych a kończąc na dorosłych. W wieku wczesnoszkolnym młodzi misjonarze są przyjmowani do PDMD, najczęściej przy okazji I Komunii św. Znakiem rozpoznawczym młodego misjonarza jest legitymacja, którą wtedy otrzymuje oraz zadania jakich się podejmuje.

Jak działa Papieskie Dzieło Misjonarzy Dzieci?
Młodzi misjonarze” aktywnie działają na polu misyjnym w swej szkole i parafii, organizując np. ogniska misyjne dla swoich rówieśników. Bardzo ważnym narzędziem działalności misyjnej jest modlitwa. Mała Tereska od Jezusa była na przykład wielką misjonarką, choć nigdy nie wyjechała na misje. Za to cały czas usilnie modliła się za powierzonych jej misjonarzy. Również założyciel PDMD, biskup Forbin-Janson, prosił, aby „młodzi misjonarze” codzienne odmawiali jedno "Zdrowaś Maryjo". A tam gdzie modlitwa tam i pewne wyrzeczenia. Osobiste wyrzeczenia (np. zjedzenie jednego cukierka mniej niż by się chciało) są ważnym elementem wyróżniający członków PDMD. Chodzi tu o to, aby umieć dzielić się tym, co mamy z naszymi rówieśnikami, którzy często są pozbawieni wielu rzeczy. „Młodzi misjonarze” podejmują też różne zadania mające wspomóc swoich kolegów z biednych krajów. Do takich zadań należą np.:
* wspólna modlitwa, czytanie i rozważanie Słowa Bożego;
* pogłębienie wiedzy o misjach przez pogadanki, filmy, przeźrocza, czytanie czasopism, spotkania z misjonarzami;
* przygotowanie do udziału w nabożeństwach misyjnych, kolędnikach, jasełkach, inscenizacjach misyjnych i okolicznościowych a także kiermaszach i loteriach fantowych;
* pisanie listów do misjonarzy;
* kompletowanie i wysyłanie zużytych znaczków pocztowych; zbieranie makulatury
* wykonywanie wyrobów własnych, celem sprzedaży i uzyskania ofiar na cele misyjne (kartki świąteczne, lampiony, wieńce, palmy, kadzidło, papeterie, zabawki itd.);
* rozprowadzanie czasopism misyjnych;
* sporządzanie gazetki misyjnej do szkoły lub do gablotki parafialnej;
* organizowanie loterii fantowej lub kiermaszy książek, zabawek, czasopism, odzieży na cele misyjne;
* udział w różnych konkursach ogłaszanych przez Sekretariat PDMD;
* wycieczki misyjne, pielgrzymki, ogniska, rajdy rowerowe, gry i zabawy
Oczywiście „młodych misjonarzy” wspomagają dorośli. Nie tylko służą oni dobrą radą. Pomagają przede wszystkim w tym, by Dzieło się rozwijało. I opiekują się wszelkimi wspomnianymi powyżej zbiórkami.

Dobry czas dla działalności PDMD
• Światowy Dzień Misyjny Dzieci, ustanowiony w 1950 r. przez papieża Piusa XII, a obchodzony w Polsce 6 stycznia lub w najbliższą tej dacie niedzielę;
• okres Bożego Narodzenia (kolędowanie misyjne);
• okres Adwentu i Wielkiego Postu (wyrzeczenia dla misji);
• Biały Tydzień z okazji I Komunii św.;
• Tydzień Misyjny w październiku;
• diecezjalne i krajowe kongresy.

Jeśli jesteś zainteresowany działalnością na rzecz misji poproś o pomoc Rodziców, albo Księdza lub Katechetę. Na pewno poradzą Ci jak najlepiej mógłbyś pomóc misjom.

Opr. wg. www.missio.org.p

ZAJRZYJ TU

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..