nasze media Najnowszy numer MGN 07/2021

II NIEDZIELA ADWENTU

dodane 07.12.2009 14:26

Niedziela - 6 grudnia

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego.(ŁK 3,4) W remoncie tej drogi nie pomoże nawet największy spychacz. Tylko wiara prostuje ścieżki i góry przenosi.

Pierwsze czytanie

W drodze do nowego Jeruzalem
Z KSIĘGI PROROKA BARUCHA

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: „Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!”. Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.
BA 5,1–9

Psalm responsoryjny

REFREN: Pan Bóg uczynił
wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.
REFREN

Mówiono wtedy między
poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
REFREN

Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą, niosąc ziarno
na zasiew,
Lecz powrócą z radością niosąc
swoje snopy.
REFREN
PS 126 (125), 1–2AB.2CD–4.5–6 (R.: 3)

Drugie czytanie

Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN

Bracia: Zawsze w każdej modlitwie z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.
Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym po¬znaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.
FLP 1,4–6.8–11

Śpiew przed Ewangelią

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja.
ŁK 3,4.6

Ewangelia

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Ce¬zara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, He¬rod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za naj¬wyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona,
każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech staną się prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi.
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
ŁK 3,1–6

 • Najważniejsze Słowa - więcej:.

 • « 1 »
  oceń artykuł Pobieranie..

  Najaktywniejsi użytkownicy

  • 2
   Mikotka
   ostatnia aktywność: 03.04.2020
   łączna liczba komentarzy: 44
  • 3
   Nacixxx
   ostatnia aktywność: 28.01.2020
   łączna liczba komentarzy: 7
  • 4
   kociaczek
  • 5
   aniela_b

  Najwyżej docenione