nasze media Najnowszy numer MGN 09/2021

KAI/a

dodane 14.03.2011 11:47

Dziś konkurs wiedzy biblijnej


Do rywalizacji w pierwszym etapie XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej przystąpiło ok. 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tematem konkursu są listy św. Pawła.

Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Etap szkolny odbywa się w ponad 1200 placówkach. Za jego przeprowadzenie odpowiadają nauczyciele koordynujący konkurs. Formą sprawdzenia wiedzy jest 45 pytań testowych (test wyboru), na rozwiązanie których uczestnicy mają 45 minut.

Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokona komisja szkolna na podstawie dołączonych odpowiedzi. Do dalszego etapu, diecezjalnego, przejdą trzy osoby, które uzyskały kolejno maksymalną liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50 proc. maksymalnej ilości punktów.

W tym roku tematem Konkursu Biblijnego są Pisma św. Pawła obejmujące listy do: Tesaloniczan, Koryntian, Galatów, Filipian, Rzymian, Kolosa, Efezjan, Filomena, do Tymoteusza czy do Tytusa wraz z przypisami i wstępami.

Jak przekonują organizatorzy, stopień trudności pytań na etapie szkolnym nie jest najwyższy, a to dlatego, że głównym celem Konkursu jest zachęta młodych do dalszego czytania i poznawania Biblii. Ks. dr Mirosław Wróbel, biblista z Instytutu Nauk Biblijnych KUL, przewodniczący komisji konkursowej podkreślił, że Konkurs stanowi doskonałą okazję do ukazania młodym wartości Pisma Świętego i przekonania ich, że warto po tę Księgę sięgać.

W wielu miastach Polski przed etapami diecezjalnymi odbywać się będą różnorodne spotkania o tematyce biblijnej. Organizowane będą warsztaty, konferencje i wspólne modlitwy ukazujące wartość Ewangelii. Ich celem jest także budowanie wspólnoty między młodymi biblistami.

Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej jest kilkanaście indeksów na różne kierunki studiów m.in.: filozofię, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie czy teologię na KUL, UKSW, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Szczeciński. Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sprawują nad Konkursem patronat naukowy.

Partnerami ogólnopolskimi Konkursu są m.in.: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, Katolicka Agencja Informacyjna, Telewizja Polska, Edycja Św. Pawła, portal Opoka i Komisariat Ziemi Świętej.
« 1 »

Najaktywniejsi użytkownicy

 • 1
  kawa
 • 2
  Anonymous
 • 3
  Alex
 • 4
  maryniakopec
  ostatnia aktywność: 07.01.2020
  łączna liczba komentarzy: 36
 • 5
  gr3

Najwyżej docenione