nasze media Najnowszy numer MGN 10/2023

KAI/p

dodane 25.11.2010 14:15

Rekolekcje adwentowe na Facebooku


„Rozważaj Słowo na fejsie” to tytuł rekolekcji adwentowych, przygotowanych z myślą o użytkownikach Facebooka.

Codziennie, począwszy od pierwszego dnia Adwentu (już w niedzielę) na stronie www. duchowy.pl oraz na profilu serwisu Duchowy.pl na Facebooku pojawiać się będzie propozycja do pogłębionej modlitwy.

Będzie się ona składać z kilku etapów:

Pierwszy etap to rozważanie fragmentu z Pisma Świętego. Inicjatorzy pragną mocno stawiać na spotkanie z Jezusem żyjącym w swoim Słowie oraz żeby to Światło Słowa prowadziło do spotkania z Chrystusem przy eucharystycznym stole. Nacisk na Słowo Boże to także odpowiedź inicjatorów na ostatnią adhortację papieża Benedykta XVI.

Kolejne etapy to spojrzenie na Jezusa, spojrzenie na człowieka, wcielanie w życie Słowa Bożego oraz postanowienia każdego z uczestników.

Więcej informacji na temat adwentowych rekolekcji Rozważaj Słowo na "fejsie" można znaleźć pod tym linkiem:

http:// duchowy.pl/index.php?option=com_content&view;=article&id;=920:duchowypl-zaprasza-na-adwent-rozwaaj-sowo-na-qfejsieq&catid;=12:polska&Itemid;=47
« 1 »