nasze media MGN 05/2024

ksas/a

dodane 21.10.2010 10:00

Drewniane kościoły będą bezpieczne


Instalacja 47 systemów zabezpieczających kompleksowo 17 najcenniejszych obiektów drewnianych wraz z ich wyposażeniem powinna zostać sfinalizowana do końca bieżącego roku w ramach projektu „Zabezpieczenie drewnianych kościołów na terenie Archidiecezji Katowickiej”.

Jak wyjaśnia ks. Leszek Makówka, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej i kierownik przedsięwzięcia, projekt ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa zabytkowych kościołów zlokalizowanych na terenie archidiecezji katowickiej należących do Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego. Kościoły drewniane objęte projektem pochodzą z XVI – XVIII wieku i stanowią jeden z najciekawszych zespołów zabytków województwa śląskiego.

Obiekty te są cennymi historycznie zabytkami posiadającymi unikatowe rozwiązania architektoniczne w skali Polski i Europy. Są elementem narodowego dziedzictwa kulturowego i w stopniu znaczącym wpływają na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Kościoły zlokalizowane są na terenie powiatów: m. Chorzów, m. Gliwice, m. Jastrzębie Zdrój, mikołowski, pszczyński, rybnicki, m. Rybnik, wodzisławski.
« 1 »