nasze media Najnowszy numer MGN 04/2023

kai/p

dodane 11.02.2009 13:55

Wolontariat medyczny może być w każdej parafii

W każdej parafii może powstać grupa wolontariuszy medycznych pomagających chorym – uważa ks. Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz hospicjów. W ten sposób hasło roku duszpasterskiego „Otoczmy troską życie” oraz polskich obchodów Światowego Dnia Chorego „Otoczmy troską chorych”, nabrałoby konkretnego wyrazu i byłoby wyzwaniem dla wspólnoty wierzących.

Jego zdaniem, w wolontariacie medycznym należałoby wykorzystać potencjał nie tylko młodzieży, ale przede wszystkim pokolenia 50+ czyli tzw. młodych emerytów. Przeszkolić mogliby ich znani proboszczowi: miejscowy lekarz, pielęgniarka, farmaceuta i psycholog korzystając z programów szkoleniowych opracowanych przez Fundację Hospicyjną a dostępnych w internecie pod adresem: www.hospicja.pl

„Otoczmy troską życie” to piękne hasło, które może być albo pustym sloganem, albo pełnym konkretów działaniem każdej wspólnoty: od najmniejszej parafii po duże diecezje, a zarazem każdego z wierzących – podkreśla krajowy duszpasterz hospicjów. "Pamiętajmy i o tym, że również osoby ciężko chore, starsze czy niepełnosprawne również czekają na to, żeby ich życie otoczyć troską" – dodaje duchowny.

Jego zdaniem, jeśli w tym roku w wyniku działań duszpasterskich katolicy uświadomią sobie, że każdy może przyjść z pomocą potrzebującemu człowiekowi to cel zostanie osiągnięty. "Zrobić to można przez wolontariat, który propagujemy i który bardzo skutecznie działa w hospicjach ale wzorem zachodniej Europy może być obecny w każdej parafii" – uważa krajowy duszpasterz hospicjów.

"To może być grupa 50+ czyli młodych emerytów, osób dorosłych, które mają trochę więcej czasu, a gromadzą się przy parafii w kołach różańcowych i innych grupach modlitewnych, a które oprócz modlitwy mogą – jeśli to sobie uświadomią – świetnie pomagać ludziom z najbliższego otoczenia, tym którzy cierpią, są samotni i czekają na pomoc" – radzi ks. Krakowiak. Wolontariusze medyczni mogliby częściej odwiedzać chorych, do których raz w miesiącu przychodzi kapłan zanosząc z okazji I piątku Komunię świętą.

Wolontariuszy medycznych mogą szkolić Centra Wolontariatu działające w całej Polsce. "Każdy z proboszczów może też sam zorganizować grupę wolontariuszy i przeszkolić ich według materiałów dostępnych na stronie internetowej www.hospicja.pl, gdzie znajduje się podręcznik dla wolontariusza i dla koordynatora wolontariatu" – podpowiada ks. Krakowiak.

Do przeprowadzenia szkolenia proboszcz może zaprosić znanego sobie z parafii lekarza, pielęgniarkę, farmaceutę i psychologa. Wspólnie mogą w ten sposób zintegrować lokalną wspólnotę, zaproponować nowe kompetencje i nagle się okaże, że w małej społeczności, w której wszyscy o siebie powinniśmy się troszczyć „otaczamy troską życie” i konkretnie pomagamy ludziom – zauważa krajowy duszpasterz hospicjów.

« 1 »