nasze media Najnowszy numer MGN 02/2023

KAI/k

dodane 13.01.2009 09:28

Muzyka Orientu, Pismo Święte i Koran - Dzień Islamu w Kościele katolickim

Od prezentacji muzyki Orientu, czytania Pisma Świętego i Koranu rozpocznie się 26 stycznia IX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

Spotkanie modlitewne odbędzie się 26 stycznia w Warszawie, w Domu Parafialnym przy praskiej katedrze św. Floriana. Ustanowienie przez Kościół w Polsce Dnia Islamu jest inicjatywą pionierską w skali świata.

Spotkaniu będzie towarzyszyć hasło: "Wspólnie na rzecz godności małżeństwa i rodziny".

Katolicy i muzułmanie rozmawiać o zagrożeniach rodziny i małżeństwa we współczesnym świecie. Spotkanie zakończy się wspólną modlitwą muzułmanów i katolików oraz agapą.

Początkowo Dzień Islamu był organizowany tylko w Warszawie, ale obecnie w stolicy są tylko centralne obchody, a swoje lokalne uroczystości mają też poznaniacy, lublinianie, krakowianie i lista miast stale się powiększa.

Z roku na rok przybywa też uczestników tego Dnia, stąd zmiana miejsca obchodów w Warszawie - potrzebne było większe pomieszczenie.

- Dzień Islamu służy wzajemnemu poznaniu się, budowaniu szacunku, odnajdywaniu wspólnych wartości w obu religiach, przełamywaniu stereotypów - wylicza Skowron-Nalborczyk, z zarządu Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. - Muzułmanie - ponieważ są mniejszością religijną, stanowię zaledwie 0,06 proc. społeczeństwa polskiego - bardzo cenią sobie ten Dzień, traktują to jako docenienie i dostrzeżenie swojej religii. Ze swojej strony muzułmanie również podejmują inicjatywy mające na celu zbliżenie z chrześcijanami. Między innymi w czerwcu zapraszają do Kruszynian na modlitwy o pokój i wtedy to chrześcijanie są gośćmi w meczecie - podkreśla.

Przełomowe znaczenie dla dialogu chrześcijan z wyznawcami religii niechrześcijańskich miał Sobór Watykański II, podczas którego podkreślano, że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w Boga jedynego.

Hasło tegorocznego Dnia Islamu zwraca uwagę na jeszcze inny punkt wspólny obu religii – pragnienie pokoju.

Modlitwy w intencji pokoju z wyznawcami islamu w świątyniach katolickich w Polsce były prowadzone od wielu lat przez Fundację Dzieło Odbudowy Miłości, D.O.M.

W grudniu 1994 r. w kościele św. Aleksandra w Warszawie Mszę św. w intencji pokoju na świecie, w obecności muzułmanów odprawił nieżyjący już bp Władysław Miziołek.

W styczniu 1997 r., podczas „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan” Fundacja D.O.M. zorganizowała w kościele św. Anny w Warszawie „Dzień modlitwy o pokój na świecie” z udziałem muzułmanów.

Odtąd, co roku 26 stycznia, dzień po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w jednym z kościołów katolickich stolicy prowadzone są modlitwy w intencji pokoju i współpracy z wyznawcami islamu.

Inicjatorem upowszechnienia Dnia jest powstała w czerwcu 1997 r. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów.

21 października 2000 r. Konferencja Episkopatu Polski, jako pierwsza na świecie przyjęła do swojego kalendarium dzień 26 stycznia 2001 r., jako dzień modlitw poświęcony islamowi.

Pierwszy Dzień Islamu w Kościele katolickim odbył się w kościele pod wezwaniem św. Marcina w Warszawie.

Mszę św. w intencji pokoju i poszanowania życia ludzkiego odprawił wówczas bp Tadeusz Pikus, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. dialogu katolików i muzułmanów, członek Zarządu Głównego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Zgodnie z wolą Episkopatu, Dzień Islamu wszedł odtąd na stałe do kalendarza obchodów kościelnych w naszym kraju.

« 1 »