nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 17.12.2008 09:01

Tematy trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży

Chrześcijańska nadzieja, bogaty młodzieniec i oparcie życia na Chrystusie – to tematy trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży, które 16 grudnia zostały oficjalnie ogłoszone w Watykanie.

Obchodzonemu w przyszłym roku w diecezjach XXIV Światowemu Dniowi Młodzieży będzie towarzyszyć hasło z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza: „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4,10).

Następny, XXV Światowy Dzień Młodzieży – również obchodzony w diecezjach – zaopatrzono w motto będące pytaniem skierowanym do Jezusa przez bogatego młodzieńca: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17).

Natomiast XXVI Światowy Dzień Młodzieży, którego centralne obchody zaplanowano na sierpień 2011 r. w Madrycie, odbędzie się pod hasłem nawiązującym do Pawłowych słów z Listu do Kolosan: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2,7).

W oparciu o te tematy zostaną opracowane szczegółowe programy formacyjne oraz papieskie orędzia do młodzieży.

« 1 »