nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023
dodane 20.10.2008 10:11

Niedziela misyjna w Hiszpanii i na Słowacji

„Jak Paweł, misjonarz z powołania” – pod takim hasłem Kościół w Hiszpanii obchodzi niedzielę misyjną. Parafie nie tylko przybliżają wiernym problematykę misji, ale również zbierają na ten cel ofiary. Wielu biskupów wystosowało okolicznościowe listy, wzywając wiernych do hojności na rzecz misji. Coraz częściej słychać też głosy, że Hiszpania – z różnych powodów – sama stała się również krajem misyjnym.

Ponad 17,5 tys. hiszpańskich misjonarzy pracuje na pięciu kontynentach. Najwięcej (71,51 proc.) w Ameryce Łacińskiej, następnie w Afryce (14,52 proc.) Europie (8,12 proc.), Azji (5,69 proc.) i Oceanii (0,17 proc.). 90 proc. z nich stanowią osoby zakonne, resztę kapłani diecezjalni i coraz liczniejsza grupa misjonarzy świeckich (56,29 proc. – zakonnicy, 34,25 proc. – siostry zakonne, 5,15 proc. – kapłani diecezjalni, 4,31 proc. – świeccy).

Dzięki ich ofiarności zrealizowano ponad 125 tys. projektów edukacyjnych i społecznych; średnio rozpoczynano siedem projektów każdego dnia w ciągu ostatnich 15 lat. Misjonarze, niczym św. Paweł, „mają serce szlachetne, dyspozycyjne i otwarte na prawdę, ale przede wszystkim przeżyli głębokie spotkanie z Chrystusem – mówi abp Francisco Pérez González, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Hiszpanii. – Nie ma prawdziwego misjonarza bez radości, która jest wyrazem posiadania Chrystusa w sercu”.

Od 20 lat także Słowacja włącza się w dzieło misyjne Kościoła. W gronie księży wyjeżdżających do pracy za granicę przeważają werbiści. Wsparcie dla misji ofiarują wierni, w tym także dzieci.

Obecnie w krajach misyjnych pracuje 50 słowackich kapłanów, przeważnie werbistów. Łącznie z siostrami zakonnymi i świeckimi ekipa misyjna z tego kraju liczy około 200 osób.

Misje cieszą się ogromnym zainteresowaniem i wsparciem wiernych. Przed rokiem w niedzielę misyjną zebrano do puszek przed kościołami około 400 tys. euro. Księża werbiści wydają popularny miesięcznik „Głosy z domu i z misji”, a tygodnik „Katolickie nowiny” w każdym numerze poświęca sporo miejsca misjom.

Papieskie Dzieła Misyjne, obecne od kilku lat na Słowacji, uczestniczą w organizacji wielkiej dziecięcej zbiórki w okresie Bożego Narodzenia, która jest przeznaczona na wspieranie m.in. projektów misyjnych w krajach afrykańskich.

« 1 »