nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

KAI/k

dodane 07.10.2008 16:19

W Polsce jest 22,3 tys. zakonnic

W Polsce jest 22,3 tys. sióstr zakonnych a 2,3 tys. polskich zakonnic pracuje na misjach.

W Polsce zakonnice prowadzą ponad 360 przedszkoli i pracują w 33 przedszkolach prowadzonych przez inne instytucje. Mają 84 szkoły na różnych etapach kształcenia i 1 uczelnię wyższą; pracują ponadto jako nauczycielki w 80 szkołach prowadzonych przez inne podmioty. Zakonnice pracują też na 33 uczelniach wyższych: 57 sióstr jako wykładowcy i 20 jako samodzielni pracownicy naukowi.

Zgromadzenia zakonne prowadzą 63 internaty i akademiki, 84 świetlice dla dzieci najczęściej ze środowisk ubogich i zaniedbanych; 46 domy dziecka i pogotowia opiekuńcze; 126 różnego typu ośrodki opiekuńcze i lecznicze dla dzieci oraz 104 domy pomocy społecznej dla dorosłych.

Prowadzą 7 domów samotnej matki, 2 schroniska dla kobiet bezdomnych, 36 stołówki dla bezdomnych i pracują w wielu podobnych instytucjach prowadzonych przez innych. Obecnie siostry zakonne prowadzą 1 własny szpital a ponadto pracują jako pielęgniarki lub lekarki w 147 szpitalach, 19 przychodniach i 22 hospicjach.

Siostry zakonne angażują się także w wiele innych form posługi ludziom: prowadzą domy rekolekcyjne i dla pielgrzymów, domy wypoczynkowe, centra animacji misyjnej (19), ośrodki pedagogiczne i wydawnictwa.

Ok. 2450 sióstr pracuje jako katechetki i wizytatorki religii (22); nauczycielki innych przedmiotów (285), wychowawczynie (854), przedszkolanki (899), dyrektorki szkół i różnych dzieł prowadzonych przez siostry i inne instytucje (611), lekarki (37), pielęgniarki w szpitalach i w innych instytucjach (1366). W instytucjach kościelnych pracuje ok. 1100 zakonnic, a ok. 2000 w duszpasterstwie parafialnym i własnych domach zakonnych m.in. jako opiekunki parafialne, organistki i zakrystianki. W tzw. wolnych zawodach, duszpasterstwem rekolekcyjnym, poradnictwem rodzinnym, psychologicznym itp. zajmuje się ok. 180 sióstr.

Obecnie ok. 1400 zakonnic kształci się na uczelniach wyższych, większość, dzieląc solidarnie los większości młodzieży, na studiach wieczorowych i zaocznych. Blisko 2800 sióstr wspiera bezpośrednie działania swych współsióstr modlitwą i pokutą.

« 1 »