nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

Radio Watykańskie/k

dodane 07.10.2008 09:19

Benedykt XVI o Słowie Bożym i życiu

Uroczystą Mszą w Bazylice św. Pawła za Murami rozpoczęły się 5 października obrady XII Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów.

W ciągu najbliższych tygodni Ojcowie Synodalni będą rozważać temat: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”.

W niedzielę Papież, Benedykt XVI mówił o wieczności i niezmienności Bożego słowa.

- Na nim powstały niebiosa i ziemia jako miejsca spotkania z Bogiem. Na nim należy budować własne życie. Inne budowanie jest budowaniem na piasku, czego przykładem jest choćby ostatni kryzys finansowy. Opieranie się tylko na sprawach materialnych, sukcesie, tym wszystkim, co zewnętrzne, w rzeczywistości nie jest realizmem – powiedział Papież. Prawdziwym realistą jest ten, kto opiera się na Słowie Bożym.

Papież podkreślił, że słowo Boże trzeba przyjąć wnętrzem. Ojciec Święty ostrzegł przy tym przed ryzykiem, jakie niesie ze sobą „bycie ekspertem”, choćby i w odniesieniu do Słowa Bożego.

„To jest wielkie niebezpieczeństwo także w naszym czytaniu Pisma Świętego – mówił Papież. – Zatrzymujemy się przy słowach ludzkich, słowach przeszłości, historii przeszłości, a nie odkrywamy teraźniejszości obecnej w przeszłości, Ducha Świętego, który mówi do nas dzisiaj słowami z przeszłości. W ten sposób nie wchodzimy w wewnętrzną dynamikę Słowa, które w słowach ludzkich zawiera słowa Boże. Stąd potrzeba zawsze owego «szukania Jego postanowień». Musimy szukać Słowa w słowach”.

Benedykt XVI odniósł się także do ukazanej przez psalmistę skończoności rzeczy. Tylko Bóg jest nieskończony i dzięki Jego słowu otwieramy się na ową nieskończoność i powszechność.

Stąd pochodzi także pragnienie dzielenia się z innymi wspólnotą z Bogiem.

« 1 »