nasze media MGN 07/2024

KAI/g

dodane 21.07.2008 22:30

Chrześcijanie na Rusi Kijowskiej 1020 lat

Uroczystości z okazji 1020-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej odbędą się w dniach 25-27 bm. w stolicy Ukrainy. Przewodniczyć im będzie patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I.

Patriarchat Moskiewski, który na początku wyraził niezadowolenie z powierzania Bartłomiejowi I przewodnictwa tych obchodów, zdecydował się wysłać do Kijowa swego przedstawiciela. Według wielu obserwatorów jest to zwycięstwo Patriarchy Konstantynopola, „drugiego Rzymu”, od dawna rywalizującego o prymat w prawosławiu z Moskwą, „trzecim Rzymem”.

W licznych ostatnio wywiadach dla prasy ukraińskiej Bartłomiej I podziękował prezydentowi Wiktorowi Juszczence za zaproszenie jego i Aleksego II. Podkreślił zaangażowanie Konstantynopola w „kolegialne” rozwiązanie problemów nurtujących prawosławie, to jest odrodzenia Kościoła w Albanii, sytuacji Patriarchatu Jerozolimy i cierpień Kościoła prawosławnego na Cyprze.

(...) Zaplanowane na przełom lipca i sierpnia obchody 1020. rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej nawiązują do podobnych obchodów 1000-lecia, które odbyły się w czerwcu 1988 w Moskwie i Kijowie. Miały one wielki rozmach kościelno-państwowy, z tej okazji do stolicy ówczesnego ZSRR przybyły liczne delegacje kościelne, i to nie tylko prawosławne, ale także innych wyznań, m.in. wysokiej rangi delegacja watykańska pod przewodnictwem kard. Agostino Casarolego, ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.

(...) Na Ukrainie działają obecnie trzy niezależne od siebie Kościoły prawosławne: Patriarchatu Kijowskiego, Autokefaliczny i Patriarchatu Moskiewskiego. Charakter kanoniczny, czyli uznawany przez świat prawosławny, ma tylko ten ostatni, który skupia najwięcej wiernych - ponad połowę ogółu prawosławnych w tym kraju.

Władze polityczne popierają utworzenie jednego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.

« 1 »