nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 01.02.2008 09:00

I Światowy Kongres Miłosierdzia

W trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia, rozpocznie się w Rzymie I Światowy Kongres Miłosierdzia.

"Ten wielki niezapomniany papież od młodości zafascynowany był tajemnicą Bożego miłosierdzia" powiedział kard. Christoph Schönborn z Wiednia, który przedstawił pomysł w Watykanie.

Pomysł przygotowania Kongresu Bożego Miłosierdzia zrodził się w lipcu 2005 r. w Łagiewnikach podczas międzynarodowych rekolekcji dla kapłanów i ludzi świeckich prowadzonych m.in. przez kard. Christopha Schönborna z Wiednia.

Kardynał w lutym 2006 r. przedstawił projekt Kongresu Benedyktowi XVI. Papież pobłogosławił przygotowania żywiąc nadzieję, że Kongres przyniesie dużo dobra dla całego Kościoła.

Organizatorom pięciodniowego kongresu w Rzymie przyświecają słowa papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI: "Jak bardzo świat potrzebuje zrozumienia i przyjęcia Bożego Miłosierdzia!" oraz "Jak wielu ludzi, również w naszych czasach, poszukuje Boga, poszukuje Jezusa i jego Kościoła, poszukuje Bożego zmiłowania i czeka na "znak", który poruszy ich zmysły i serce".

« 1 »