nasze media Mały Gość 04/2024

PAP/k

dodane 30.03.2007 10:06

Polski "lot Ikara"

Rolą Centrum Badań Kosmicznych są nie tylko próby "lotu ku Słońcu", ale również nauka, jaką ludzkość może z tych prób wyciągnąć - powiedział dyrektor Centrum Badań Kosmicznych (CBK) PAN doc. Marek Banaszkiewicz podczas uroczystości obchodów 30-lecia placówki.

Główną misją CBK jest prowadzenie prac naukowych i technicznych w zakresie fizyki przestrzeni kosmicznej oraz badań planet i Ziemi. (...)

Jak przypomniał Banaszkiewicz, specjalnością CBK są badania plazmy kosmicznej oraz korony słonecznej, w której temperatura osiąga miliony stopni Celsjusza.

Według naukowca, do najciekawszych wyników prac Centrum należy m.in.: wyjaśnienie międzyplanetarnej emisji radiowej w zakresie 2-3 kHz (zaobserwowanej przez sondy Voyager), opracowanie pierwszego modelu modulacji rozkładu wodoru międzygwiazdowego w heliosferze, odkrycie przez sondę Ulysses helu w przestrzeni międzylpanetarnej, czy też zbadanie asymetrycznego kształtu heliosfery, zaobserwowanego przy użyciu największego na świecie Teleskopu Kosmicznego Hubble'a.

W CBK powstał również jeden z najbardziej wszechstronnych systemów obliczeń orbitalnych małych ciał Układu Słonecznego, który umożliwił zbadanie osobliwości i ewolucji ruchów wielu komet i planetoid, w tym zagrożenia Ziemi ze strony takich obiektów.

"W ciągu 30 lat działalności Centrum zbudowało też ok. 50 przyrządów do badań kosmicznych, które pozwoliły lepiej poznać mechanizmy wzbudzania i propagacji fal plazmowych, właściwości elektromagnetycznego otoczenia Ziemi i wiatru słonecznego i zbadać środowisko plazmowe komety Halleya. Wszystkie konstrukcje CBK były podstawą prac naukowych publikowanych w największych światowych pismach naukowych" - przypomniał Banaszkiewicz.

"Chcemy powtórzyć lot Ikara ku Słońcu, ale nie spalić się" - zastrzegł Banaszkiewicz podsumowując działalność placówki. (...)

Centrum Badań Kosmicznych (CBK) działa od 1976 r. Powstało z połączenia grup badawczych Instytutu Geofizyki PAN, Obserwatorium Astronomicznego UW i PW, Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie, Astronomicznego Obserwatorium Szerokościowego w Borowcu oraz wrocławskiej Pracowni Heliofizyki Zakładu Astronomii PAN.

Od roku 1991 r. Centrum współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i aktywnie uczestniczy w jej misjach.

« 1 »