nasze media MGN 05/2024
dodane 23.10.2006 10:43

25 lat fundacji im. Jana Pawła II

Ponad 700 osób z całego świata uczestniczyło w sobotę w obchodach 25-lecia Fundacji Jana Pawła II.
(...)

Fundacja Jana Pawła II związana jest od początku istnienia z pontyfikatem papieża Jana Pawła II. Po jego śmierci przyczynia się także do przekazywania światu myśli i nauczania papieża Jana Pawła II.
(...)

Fundacja istnieje tylko dzięki ofiarom darczyńców rozproszonych po całym świecie. Dzięki temu w ramach fundacji działają: Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, Dom Polski Jana Pawła II w Rzymie, Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie i Sekretariat Administracyjny Fundacji.
(...)

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 października 1981 r. Jest to fundacja kościelna, której celem jest popieranie i realizację inicjatyw o charakterze naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Jana Pawła II.

Fundacja prowadzi m.in. dokumentację pontyfikatu, również we współpracy z instytucjami o podobnym charakterze; opiekuje się polskimi pielgrzymami, pomaga w formacji duchownych i świeckich, zwłaszcza pochodzących z Europy środkowowschodniej.

Siedziba Fundacji znajduje się w północno-zachodniej części Rzymu, 15 km od centrum miasta. Pełni m.in. rolę domu pielgrzyma. Ma tu swoją siedzibę również Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II.

Obok dokumentów papieskich, książek, albumów i publikacji, wydawanych w różnych krajach świata, Ośrodek posiada dział numizmatyczny, filatelistyczny oraz dokumentację fotograficzną, wizualną i dźwiękową. Zbiory muzealne obejmują dary i pamiątki przekazywane Papieżowi - szczególnie przez Polaków - podczas audiencji i podróży papieskich.

W siedzibie Fundacji odbywają się m.in. sesje naukowe i Uniwersytet Letni Kultury Polskiej.

« 1 »