nasze media MGN 07/2024

TVP

dodane 24.08.2006 08:34

Czy to Kopernik?

Poszukiwanie szczątków wuja polskiego astronoma Mikołaja Kopernika rozpoczęli we wtorek w archikatedrze we Fromborku archeolodzy. Badania porównawcze szczątków obu krewnych dadzą odpowiedź czy odkryta we Fromborku w ubiegłym roku czaszka z całą pewnością należy do Mikołaja Kopernika.

Naukowcy poszukują we fromborskiej archikatedrze krypty, w której obok innych wielu biskupów warmińskich, pochowany jest Łukasz Watzenrode, brat matki Kopernika. To on po przedwczesnej śmierci ojca Kopernika zajął się edukacją 10-letniego Mikołaja, a potem jego karierą kościelną.

– Badania rozpoczęły się od odkażenia wejścia do krypty. Krypta była przez kilkadziesiąt lat zamknięta i jej dezynfekcja jest niezbędna, by nie narażać na niebezpieczeństwo wchodzących do niej naukowców – powiedział archeolog prof. Jerzy Gąssowski.

Podkreślił, że rozpoczęte badania najprawdopodobniej będą kontynuowane także w przyszłym sezonie. – W tym roku późno rozpoczęliśmy poszukiwania z uwagi na brak funduszy, dopiero dotacja otrzymana z Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga pozwoliła na badania – dodał prof. Gąssowski. Na początku listopada ubiegłego roku na sesji naukowej we Fromborku ogłoszono, że czaszka odnaleziona w grobowcu w archikatedrze, to najprawdopodobniej fragment szkieletu Kopernika.

Na podstawie odnalezionej przez naukowców czaszki specjaliści z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji dokonali rekonstrukcji prawdopodobnego wyglądu zmarłego. Komputerowa wizualizacja została porównana z zachowanym portretem astronoma, namalowanym za jego życia.

Choć antropologowie są przekonani, że odnaleziona czaszka należy do Kopernika, przy obecnym zaawansowaniu nauki, nie można mówić o stuprocentowej pewności.

Według naukowców, aby mówić o absolutnej pewności, należałoby porównać kody DNA Kopernika i brata jego matki – biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode. Naukowcy chcą porównać DNA mitochondrialne, przekazywane nowym pokoleniom tylko przez matki.

« 1 »