nasze media Najnowszy numer MGN 04/2023

KAI

dodane 12.11.2019 06:23

Święty Jozafacie, módl się za nami

Patronem dnia (12 listopada) św. Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik.

Urodził się on w 1580 r. we Włodzimierzu Wołyńskim. Wysłany do Wilna, aby przysposobił się do zawodu kupieckiego, zetknął się tam ze sprawą unii z Kościołem Rzymskim. W 1604 r. przyjął habit bazyliański oraz imię Jozafat. W pięć lat później, po studiach teologicznych, został kapłanem.

W wieku 38 lat został arcybiskupem unickim w Połocku, gdzie podjął pracę bardziej misjonarza niż pasterza. Będąc biskupem nadal prowadził życie skromne i surowe.

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.

Arcybiskup Jozafat został beatyfikowany w 1643 r., a kanonizowany w 1867 r. Jest patronem diecezji siedleckiej, drohiczyńskiej, zakonu bazylianów, Rusi, Litwy i Wilna.

W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim rytu wschodniego.

Więcej o św. Jozafacie w najnowszym "Gościu":

« 1 »