nasze media Najnowszy numer MGN 03/2024

PAP

dodane 03.01.2013 06:46

Dokarmianie online

Zimowe dokarmianie białowieskich żubrów, żyjących na wolności w Puszczy Białowieskiej, można oglądać online na stronie internetowej Lasów Państwowych - poinformował rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk.

Dokarmianie białowieskich żubrów można oglądać pod adresem http://www.lasy.gov.pl/zubr. Kamera została zainstalowana w jednym z miejsc dokarmiania tych zwierząt w nadleśnictwie Browsk, na śródleśnej polanie położonej na północnym skraju Puszczy Białowieskiej.

"To jedno z miejsc, gdzie leśnicy wykładają zimą karmę dla żubrów, dlatego zwierzęta te chętnie odwiedzają polanę i spędzają na niej dużo czasu" - dodał Krawczyk.

Kamerę można zdalnie obracać i przybliżać obraz. Nocną obserwację umożliwiają reflektory podczerwieni o dużej mocy, oświetlające większą część polany. Krawczyk wyjaśnił, że zwierzęta nie widzą tego światła, więc nie wpływa ono na ich zachowanie i dobowy rytm życia.

Prezentując online zimowe dokarmianie żubrów, leśnicy korzystają z wcześniejszych doświadczeń z podglądem gniazd ptaków: bielików oraz orlików krzykliwych - w ramach projektów realizowanych z różnymi partnerami i z różnych źródeł finansowych.

Jak dodał Krawczyk, podgląd gniazda bielików podczas lęgu okazał się hitem internetu; od kwietnia do sierpnia losy pary tych ptaków śledziło kilkadziesiąt tysięcy internautów.

"Doświadczenie, jakie zyskaliśmy, realizując projekt +Bieliki Online+, pozwoliło nam tym razem zaoferować lepszą jakość obrazu. Jest to mimo wszystko trudne przedsięwzięcie, ze względu na ograniczoną przepustowość łącza w miejscu tak oddalonym od dużych miast" - wyjaśnił Marek Matecki, koordynator projektu z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

Według planów transmisja online potrwa mniej więcej do połowy marca, gdy żubry z miejsc zimowego dokarmiania zaczną przemieszczać się po lesie w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy dodają, że oprócz żubrów w obserwowanym miejscu dokarmiania pojawiają się też np. jelenie i sarny.

Żubry dokarmiane są zimą nie tylko na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, ale także w puszczy poza obszarem parku, a nawet na jej obrzeżach. Są to miejsca, gdzie karma jest dowożona, ale i kontraktowane łąki u rolników, gdzie siano zostało zebrane i zostawione na miejscu z przeznaczeniem dla żubrów.

Czas zimowego dokarmiania to także okres liczenia stada białowieskich żubrów, które jest największym w kraju. Kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego Jerzy Dackiewicz powiedział PAP, że liczenie jeszcze się nie zaczęło. Nie wszystkie zwierzęta korzystają już bowiem z dokarmiania i zgromadziły się w tych miejscach.

Według jego szacunków w tym roku urodziło się ok. 60-70 młodych. Biorąc pod uwagę przypadki naturalnej śmierci, odstrzały selekcyjne czy przesiedlenia, stado żubrów w Puszczy Białowieskiej może obecnie liczyć ok. 500 zwierząt.

W Polsce żyje ok. 1250 żubrów. Stanowi to jedną czwartą populacji tych zwierząt w Europie.

Żubry zostały zdziesiątkowane w trakcie pierwszej wojny światowej. Przed jej wybuchem w Puszczy Białowieskiej żyło ich 727. W trakcie jej trwania żubry padały łupem oddziałów wojskowych i kłusowników. Ostatni żubr w puszczy zginął w 1919 roku.

Żubry podgatunku nizinnego przetrwały w niewielkiej liczbie w ogrodach zoologicznych i prywatnych hodowlach europejskich. W 1923 roku z inicjatywy Jana Sztolcmana powołano Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra, które miało dokonać restytucji tego gatunku w Polsce. II wojnę światową przeżyło 17 osobników.

Obecnie największą populację stanowią żubry z Puszczy Białowieskiej. Dorosłe samce żubrów mogą ważyć blisko tonę i liczyć nawet 190 cm wysokości w kłębie.

Żubry należą do grupy zwierząt zagrożonych wyginięciem i są objęte całkowitą ochroną.

« 1 »