nasze media Mały Gość 06/2024

W najnowszym numerze

Mały Gość 06/2024:

Gdyby ludzie wiedzieli, jak ważna jest Eucharystia, staliby w długich kolejkach, by spotkać się z Chrystusem. Już kiedyś podobnym zdaniem zaczynałam moje pisanie do Was. Wtedy opowiadałam o św. Teresie od Dzieciątka Jezus, która nad życie kochała Jezusa i bardzo za Nim tęskniła.

Zapraszamy

Gra

Modlitewne SOS

Módl się z Małym Gościem
Ostatnia intencja:
Proszę modlitwę za moją babcię o łaskę i powrót do zdrowia. Ojcze nasz.....