22.03.2020

J 9,1.6–9.13–17.34–38

Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?

Niedziela
IV Wielkiego Postu
22 marca 2020 r.