HYMN DO RADOŚCI /fragment/

Radość jest modlitwą,
radość jest siłą
radość jest miłością.
Bóg kocha tego, kto oddaje z radością.
Najlepszym sposobem wyrażenia naszej wdzięczności
wobec Boga i wobec ludzi
jest przyjmowanie wszystkiego z radością.
Nie pozwólcie nigdy, by zatopiła was troska tak,
by z tego powodu zapominać o radości Chrystusa zmartwychwstałego.
Wszyscy pragniemy nieba,
gdzie znajduje się Bóg,
nie mamy jednak możliwości znalezienia się
od razu w niebie,
wystarczy być szczęśliwym z Nim w chwili obecnej.

1. W 1 wersie drugiej zwrotki Matka Teresa:
Zwraca się do radości
Zwraca się do ludzi
Zwraca się do radości
2. W 1 zwrotce Matka Teresa trzy razy powtarza zwrot: „Radość jest”, gdyż
Chce podkreślić to słowo
Zna za mało słów
Jest zawodową poetką
3. Jak autorka radzi zachowywać się w życiu?
Być bardzo ostrożnym
Bać się grzechu
Przyjmować wszystko z radością
4. „Nie mamy możliwości znalezienia się od razu w niebie”, dlatego autorka radzi:
Czekać na chwilę wejścia do nieba
Być szczęśliwym już teraz
Walczyć o swoje szczęście
5. Hymn to utwór:
Podniosły
Żartobliwy
Komiczny
6. Który z podanych niżej utworów też jest hymnem państwowym?
Mazurek Dąbrowskiego
Gdy się Chrystus rodzi
Ptasie radio
7. Matka Teresa z Kalkuty żyła:
W starożytności
W średniowieczu
W XX wieku
8. Matka Teresa z Kalkuty słynęła z:
Pisania wierszy
Pisania hymnów
Opieki nad nędzarzami
9. „Hymn do radości” to utwór:
Żartobliwy
Polityczny
Religijny
10. Wydźwięk utworu Matki Teresy jest:
Optymistyczny
Pesymistyczny
Trudno powiedzieć