Matka Teresa urodziła się w 1910 roku w Albanii. W 1928 roku wstąpiła do zakonu i wyjechała na misje do Indii. Przez 20 lat pracowała jako nauczycielka historii i geografii w szkole dla bogatych Hindusek w Kalkucie. Jadąc kiedyś pociągiem, usłyszała wyraźnie, że powinna pracować wśród najbiedniejszych. Dostała pozwolenie na taką działalność.Nie mając nic, zebrała dzieci ulicy, zaczęła je karmić i uczyć. Przede wszystkim pomagała umierającym na ulicach nędzarzom. Zbierała ich z ulicy i zapewniała godną śmierć. W 1950 r. założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. Domy dla bezdomnych, szpitale, szkoły powstawały dzięki ich działalności. „Ja jestem tylko małym ołówkiem w ręku Boga”- oświadczyła, gdy w 1979 r. odbierała pokojową Nagrodę Nobla, a podczas uroczystości zaprosiła obecnych do modlitwy. Nigdy się nie oszczędzała, pracowała mimo ciężkiej choroby serca. Zmarła w 5 września 1997. Już dwa lata później rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, a 19 października 2003r. Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną. lekcje.

1. Ile lat miała Matka Teresa, gdy została zakonnicą?
28 lat
18 lat
38 lat
2. W którym roku Matka Teresa opuściła swój zakon, by pracować wśród nędzarzy?
W 1928
W 1950
W 1948
3. Jaki zawód wykonywała Matka Teresa na początku swojego pobytu w Indiach?
Nauczycielki
Pielęgniarki
Lekarki
4. Przez pierwszych 20 lat pobytu w Indiach Matka Teresa pracowała:
Wśród najbiedniejszych dzieci
Wśród bogatej młodzieży
Wśród bezdomnych
5. Matka Teresa zaczęła pracę wśród najbiedniejszych, gdyż:
Zebrała pieniądze na budowę szpitali
Odczuła takie powołanie
Otrzymała taki nakaz z Rzymu
6. Matka Teresa otrzymała Nagrodę Nobla w wieku:
69 lat
59 lat
79 lat
7. Krótka przerwa:
Nazywając siebie ołówkiem w ręku Boga Matka Teresa:
Udowodniła swą siłą
Pokazała swoją pobożność
Udowodniła swoją skromność
8. Nazywając siebie ołówkiem w ręku Boga, Matka Teresa podkreśliła, że:
Wypełnia wolę Boga
Lubi pisać
Lubi rysować
9. Nie idąc na bankiet po uroczystości wręczenia Nagrody Nobla, Matka Teresa udowodniła, że
Nie lubi imprez
Obowiązuje ją skromny tryb życia
Nie ma odpowiedniego stroju
10. Kanonizacja to ogłoszenie człowieka świętym, a beatyfikacja to:
Ogłoszenie kogoś dobrym
Ogłoszenie kogoś błogosławionym
Ogłoszenie kogoś półświętym