Św. Małgorzata zakochała się w Panu Jezusie bez pamięci już jako mała dziewczynka. Gdy pokazano jej kaplicę i tabernakulum, w którym mieszka sam Bóg, potraktowała to z powagą. Odtąd zabawy z rodzeństwem i rówieśnikami przestały być ważne i ciekawe. Miała ochotę nieustannie klęczeć przed Najświętszym Sakramentem.
Urodziła się 22.lipca 1647 roku w Burgundii we Francji. Miała 8 lat, gdy zmarł jej ojciec, notariusz i sędzia. Dziewczynka zamieszkała u apodyktycznego wuja i złośliwych ciotek. Mimo powołania do stanu zakonnego, musiała pracować w domu. Dopiero jako 24-latka mogła wstąpić do zakonu Sióstr Nawiedzenia zwanych wizytkami.
Od 1674 roku Pan Jezus w objawieniach ukazywał jej swe Serce kochające ludzi i spragnione ich miłości. Wybrał Małgorzatę, by rozpowszechniła Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz przystępowanie przez 9 pierwszych piątków do Komunii wynagradzającej. Zmarła 17 października 1690 roku.

1. Ojciec Małgorzaty był:
Prawnikiem
Prokuratorem
Adwokatem
2. Małgorzata pokochała Pana Jezusa:
Jako zakonnica
Jako nastolatka
Jako dziecko
3. Wielkie wrażenie wywołała na dziewczynce wiadomość, że:
Pan Jezus umarł z nasze grzechy
Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie
Pan Jezus powróci na końcu świata
4.Powołanie do życia w zakonie pojawiło się u Małgorzaty:
W dzieciństwie
Gdy miała 24 lata
W dniu I Komunii Świętej
5.Siostry z Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii nazywa się wizytkami, ponieważ:
Biskup często wizytuje klasztory
Nawiedzić znaczy odwiedzić, złożyć wizytę
Nie wolno tam składać wizyt
6. Święto ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa to pomysł:
Św. Małgorzaty
Sióstr wizytek
Pana Jezusa
7. Apodyktyczny wuj był z pewnością:
Łagodny
Wesoły
Surowy
8. Św. Małgorzata wstąpiła do zakonu wizytek w roku:
1671
1681
1690
9. Gdy po raz pierwszy Pan Jezus objawił się św. Małgorzacie, miała lat:
27
24
17
10. Św. Małgorzata żyła lat:
24
43
53