Mieszkanka ziemi tarnowskiej, Karolina Kózkówna, urodziła się w 1898 roku. W 1906 r. zaczęła naukę w wiejskiej szkole, do której uczęszczała przez 6 lat, a potem rodzice pozwolili jej uczyć się jeszcze przez rok w klasie uzupełniającej. Mieszkańcy wsi i parafii podkreślali, że była „prawdziwym aniołem”, że „robota paliła się jej w rękach”, że była „prawą ręką proboszcza”. Karolina udzielała się w różnych grupach parafialnych- Apostolstwie Modlitwy, żywym Różańcu, Bractwie Wstrzemięźliwości.

1.Ziemia Tarnowska to:
Polska południowo- zachodnia
Polska południowo- wschodnia
Polska północna- wschodnia
2. Karolina poszła do szkoły, gdy miała lat:
8
7
6
3. W sumie Karolina uczyła się:
8 lat
6 lat
7 lat
4.„Prawdziwy anioł” to epitet podkreślający:
Pracowitość dziewczyny
Jej urodę
Jej dobroć
5.Metafora „robota paliła się jej w rękach” oznacza, że:
Była szybka w pracy
Ciężko pracowała
Pomagała strażakom
6. Epitet „prawa ręka proboszcza” oznacza, że Karolina:
Pomagała księdzu inwalidzie
W wielu sprawach pomagała księdzu
Zastępowała księdza w kościele
7. Bractwo Wstrzemięźliwości skupiało ludzi, którzy:
Lubili ucztować
Nie pili alkoholu
Byli wegetarianami
8. Przynależność do takich grup parafialnych dowodzi, że:
Karolina opiekowała się chorymi
Karolina służyła przy ołtarzu
Karolina była rozmodloną dziewczyną
9. Informacje o życiu Karoliny dowodzą, że była dziewczyną:
Energiczną
Nieśmiałą
Odważną
10. Karolina urodziła się:
Pod koniec XIX wieku
Na początku XX wieku
Na początku XIX wieku