Karolina Kózka nie chodziła długo do szkoły, zaledwie 7 lat. Lubiła się uczyć, pomagała wujowi prowadzić wiejską czytelnię, z której sama chętnie korzystała. Zginęła podczas ucieczki przed agresywnym rosyjskim żołnierzem, który chciał ją skrzywdzić. To tragiczne wydarzenie miało miejsce 18 listopada 1914 r, gdy Karolina miała 16 lat. W miejscu, gdzie po 2 tygodniach odnaleziono jej ciało, postawiono krzyż z marmurową tablicą informacyjną i wierszem:

Kiedy najeźdźcy, jak wzburzona fala,
Jej wieś zalali, w las uprowadzona
Zginęła z ręki dzikiego Moskala
Po krwawej walce śmiertelnie raniona.
Droższą niż życie była dla niej cnota,
Gdy w jej obronie stoczyła bój z wrogiem.
Milszą śmierć sroga niż grzechu sromota,
Więc męczennicą stanęła przed Bogiem.

1.Wyrażenie „najeźdźcy jak wzburzona fala” to:
Epitet
Porównanie
Przenośnia
2.Wyrażenia: „dziki Moskal”, „krwawa walka” to:
Epitety
Porównania
Przenośnie
3.Zwrot „najeźdźcy zalali wieś” to:
Epitet
Porównanie
Przenośnia
4.Karolina została zamordowana;
W domu rodzinnym
W ogrodzie obok domu
W lesie podczas ucieczki
5.Dziewczyna zginęła w obronie:
Swojej niewinności
Swojej rodziny
Swojej wsi
6.Synonimem wyrazu „niewinność” jest w tekście:
Obrona
Cnota
Sromota
7. Autor wiersza zastosował rymy:
Parzyste
Krzyżowe
Okalające
8.W każdym wersie autor zamieścił:
12 sylab
10 sylab
11 sylab
9. Epitet „sroga” w odniesieniu do śmierci podkreśla jej:
Okrucieństwo
Nagłość
Przypadkowość
10.Przymiotnik „droższa” został użyty w stopniu;
Wyższym
Równym
Najwyższym