W XVI wieku Europejczycy powoli zaczynali poznawać świat. Dumni ze swoich zdobyczy cywilizacyjnych tępili często kulturę innych narodów, nie byli jej zresztą ciekawi, traktowali pogardliwie. W 1540 roku papież wysłał św. Franciszka Ksawerego na Daleki Wschód jako swojego legata. Młody jezuita starał się dobrze poznać warunki życia miejscowej ludności, panujące tam zwyczaje. Zajmował się ubogimi, chorymi, prześladowanymi. Starał się jak najszybciej wykształcić kapłanów wywodzących się z tubylców. Ewangelizował kolejne kraje, jako pierwszy misjonarz dotarł do Japonii. Zmarł zmożony chorobą na terenie Chin w 1552r. Ciało misjonarza sprowadzono do Indii, pochowano w Goa, gdzie założył na początku swej działalności seminarium.

1.W litanii przez wezwanie: „Święty Franciszku Ksawery, zabiegający o ulżenie uciskanym przez kolonizatorów” zwrócono uwagę na to, że:
był on bezwzględny wobec pogaństwa
stawał w obronie miejscowej ludności
popierał kolonizatorów
2. Wezwanie: „Święty Franciszku Ksawery, w pracy misyjnej tęskniący za towarzyszami zakonnymi rozrzuconymi po całej Europie” zwraca uwagę na to, że:
Jezuici działali w całej Europie
Jezuici pracowali na Dalekim Wschodzie
Franciszek nie chciał wracać do Europy
3. Wezwanie: „Święty Franciszku Ksawery, wzorze wszystkich misjonarzy” zwraca uwagę na to, że:.
Franciszek był pierwszym misjonarzem
Franciszek napisał poradnik dla misjonarzy
Franciszek zastosował nowy styl pracy misjonarza
4.Wezwanie: „Święty Franciszku Ksawery, samotnie umierający u wybrzeży Chin” zwraca uwagę na to, że:
Misjonarz zmarł w klasztorze otoczony braćmi
Misjonarz zmarł w głębi Chin
Misjonarz zmarł u wybrzeży Chin w osamotnieniu
5.Wezwanie: „Święty Franciszku Ksawery, wielki misjonarzu Indii i Japonii” zwraca uwagę na to, że:
Święty ewangelizował mieszkańców Dalekiego Wschodu
Święty ewangelizował mieszkańców Bliskiego Wschodu
Święty ewangelizował mieszkańców zachodniej półkuli
6. Wezwanie: „Święty Franciszku Ksawery, udający się w duchu posłuszeństwa przełożonym zakonnym z posługą misyjną” zwraca uwagę na to, że:
Praca misjonarza była pomysłem Świętego
Praca misjonarza została mu zlecona
Franciszek znalazł się na misjach przez przypadek
7. Wezwanie: „Święty Franciszku Ksawery, współzałożycielu Towarzystwa Jezusowego” zwraca uwagę na to, że:
Franciszek wybrał zakon jezuitów, czyli Towarzystwo Jezusowe
Franciszek był jednym z założycieli zakonu jezuitów
Franciszek był twórcą tej wspólnoty zakonnej
8. Wezwanie: „Święty Franciszku Ksawery, odważny głosicielu Jezusowej Ewangelii” zwraca uwagę na to, że:
Święty obawiał się głosić Ewangelię
Święty miał problemy z głoszeniem ewangelii
Święty zawsze i wszędzie opowiadał o Jezusie
9. Wezwanie: „Święty Franciszku Ksawery, studencie uczelni paryskich” zwraca uwagę na to, że:
Święty studiował we Francji
Święty studiował w Hiszpanii, gdzie się urodził
Święty studiował w Indiach, gdzie był misjonarzem
10. Wezwanie: „Święty Franciszku Ksawery, w posłudze misyjnej całkowicie ufający Panu Bogu” zwraca uwagę na to, że:
Święty starał się zrozumieć Boże plany
Święty bardzo ufał swojemu rozumowi
Święty kierował się w życiu najnowszymi zdobyczami nauki