Biblia własnoręcznie przepisana

uczniowie ZSZ im. Józefa Rymera w Rybniku-Niedobczycach

publikacja 10.11.2008 08:34

Biblia własnoręcznie przepisana

W zeszłym roku na katechezie rozmawialiśmy o Piśmie św.i spotkaniu młodych w Lednicy, gdzie grupy młodzieżowe z poszczególnych parafii przywiozły ze sobą własnoręcznie przepisane księgi Pisma św.

Zrodził się więc pomysł na lekcji w myśl słów św.Hieronima "jeśli nie znamy Pisma św., to nie znamy też Chrystusa" że i ówczesna klasa Izb z ZSZ im.Józefa Rymera w Rybniku-Niedobczycach, też może podjąć taką inicjatywę.

Padła propozycja, że chętni uczniowie przepiszą własnoręcznie teksty, rozpoczynając od Pięcioksięgu.

Marzena Warmuła okazała się najbardziej wytrwała. Udało się jej przepisać znaczną część biblijnego tekstu. Przepisała kilkanaście rozdziałów księgi Rodzaju.
Pozdrawiam

Ks. Grzegorz Hawel