2 września -

publikacja 01.09.2006 14:47

Pierwsze soboty miesiąca to czas na odprawienie nabozeństwa wynagradzającego.
Zachcęca do tego Matka Boża, w objawieniach fatimskich.

10 grudnia 1925 r. siostra Łucja otrzymała objawienie od dzieciątka Jezus, trzymanego przez Maryję i odsłaniającej serce oplecione cierniowym wieńcem:

Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki,
otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie
je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo,
kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Maryja miała dodać:

Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami,
którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa
i niewdzięczność stale ranią.
Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij
w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami
potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich,
którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź,
przyjmą Komunię Świętą,
odmówią Różaniec,
i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi
towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Dalej Jezus miał tłumaczyć jakie to są zniewagi, z które należy zadość uczynić:

Córko moja, chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:
1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
2. przeciw Jej Dziewictwu,
3. przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
4. obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci
obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
5. bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.


Zasady odprawiania nabożeństwa

1) Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca

Zalecane, aby spowiedź odbyła się w pierwszą sobotę, nie jest to jednak warunek konieczny. Należy być jedynie w stanie łaski uświęcającej, przyjmując Komunię Świętą.

2) Komunia Święta w pierwszą sobotę miesiąca

3) Odmówienie Różańca wynagradzającego w pierwszą sobotę miesiąca

Wystarczy odmówić jedną część Różańca (5 tajemnic). Po każdym dziesiątku należy odmówić:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i pomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.


  • Kalendarium:.