28 lipca - Święty Sarbeliusza Makhluf, prezbiter

publikacja 23.07.2006 15:31

28 lipca - Święty Sarbeliusza Makhluf, prezbiter

Św. Sarbeliusz (1828-1898) był prezbiterem zakonu libańskich maronitów.
Przez całe swoje życie szukał tylko kontaktu z Bogiem, izolując się od wszystkiego, co mogłoby go rozpraszać.
Ponad 25 lat życia spędził w pustelni, kryjąc się przed światem. A jednak podziw dla jego pobożności i sława czynionych przez niego cudów, rozsławiła jego klasztor w Annaya na całym świecie.
Jego ciało po śmierci przez kilkadziesiąt lat nie poddawało się rozkładowi i wydzielało płyn, który przyczynił się do niezliczonych uzdrowień.
Setki ludzi zawdzięcza jego pośmiertnemu orędownictwu zadziwiające łaski.

  • Kalendarium:.