25 października ŚW. BERNADETTA SOUBIROUS

publikacja 02.10.2009 12:09

25 października ŚW. BERNADETTA SOUBIROUS

Prosta i skromna,
patronka pasterzy

Bernadetta, która w połowie XIX wieku w Lourdes w pobliżu groty Massabielle widziała Matkę Najświętszą, też należy do świętych franciszkańskich. Dlaczego? Bo należała do III Zakonu św. Franciszka, czyli żyła według reguły Biedaczyny z Asyżu.
Wychowała się w bardzo biednej rodzinie. Jej tata był młynarzem, a kiedy stracił młyn, pracował tylko dorywczo. Przez pewien czas rodzina Soubirous mieszkała nawet w budynku dawnego więzienia. Nie stać ich było na nic lepszego. Bernadetta – najstarsza z dziewięciorga rodzeństwa – często chorowała. Po epidemii cholery zachorowała na astmę i gruźlicę, i do końca życia miała z tym problemy.
11 lutego 1858 r. Bernadetta po raz pierwszy ujrzała Maryję. Mat­ka Boża prosiła, by odmawiała Różaniec i pokutowała za nawrócenie grzeszników. Osiemnaście razy przychodziła Maryja. „Jestem Niepokalane Poczęcie” – odpowiedziała, gdy Bernadetta zapytała, kim jest. Po objawieniach, by ukryć się przed oczyma cieka­wych ludzi, wstąpiła do Sióstr od Miłości i Nauczania Chrześcijańskie­go w Nevers. Tam też przyjęto ją do wielkiej rodziny franciszkańskiej. Życie Bernadetty było jak życie św. Franciszka: bardzo proste i ubogie. Ufała Panu Bogu i kochała Go jak dziecko. Jej ciało spoczywa w specjalnym relikwiarzu w klasztorze w Nevers. Zachowało się w nienaruszonym stanie.