Czwartek II tygodnia Adwentu

publikacja 30.11.2010 12:48

Czwartek II tygodnia AdwentuPYTANIA I ODPOWIEDZI Z PONIEDZIAŁKU, 6 GRUDNIA:
Zamieszczamy je z opóźnieniem z wiadomych przyczyn :)

1. Jakie zdanie rozpoczyna Biblię? („Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”.)
2. W jakiej księdze znajduje się opis stworzenia świata? (w Księdze Rodzaju)