Cherubini

publikacja 06.07.2006 15:55W Starym Testamencie symbolizowali na przykład niemożność powrotu do Raju.
Z mieczem ognistym stoją u bram Edenu. (Rdz 3,24).

Ich rolą jest wskazywanie na Bożą obecność, symbolizowanie potęgi i władzy Stwórcy.
Ich wyobrażenia zdobiły przybytek i Arkę Przymierza.

Według Starego Testamentu, w przeciwieństwie do aniołów, nie byli posłańcami Boga do ludzi (1Krl 7,36).

Nowy Testament wspomina o nich tylko w opisie Arki Przymierza, zawartym w Liście do Hebrajczyków (9,5).

Ojcowie Kościoła uważali, że są jedną z dziewięciu grup aniołów.