Piątek I tygodnia Adwentu (5)

4 grudnia 2009 r. Wspomnienie św. Barbary

publikacja 02.12.2009 19:42

Długa droga do kapłaństwa. Czwarta wskazówka - ZGODA NA CIERPIENIEPytania:
1.
Ko to jest dezerter? (żołnierz, który uciekł z wojska)
2. Co Janek obiecał Bogu, gdy ukrywał się przed żandarmami? (że nigdy nie będzie się skarżyć)
3. Z jakiego powodu Janek został wydalony z seminarium? (bo nie robił postępów w nauce)

Zadania:
1.
Przynieś jutro do kościoła obrazek z modlitwą za kapłanów, który znajduje się w „Małym Gościu”.
2. Otrzymany obrazek przyklej na planszę.