Katarzyna Żukrowska

publikacja 25.03.2008 11:55Jezu, proszę Cię o pomoc i odwagę, żebym nigdy nie zapomniał(-a) o Tobie i do końca życia był(-a) Ci wierny(-a).

Podczas mojego chrztu rodzice wyznali wiarę i obiecali wychować mnie w tej wierze.
Przy I Komunii Świętej już sam(-a) wyznałem(-AM) swoją wiarę.

Teraz ponawiam przyrzeczenie, że na zawsze chcę należeć do Ciebie, Jezu.
Katarzyna Żukrowska,
16.03.08r.