Kogut (Gallus gallus domesticus)

publikacja 28.06.2006 10:24

Kogut jest zwiastunem poranka. Związany jest ze słońcem. Jedynie dla Celtów i ludów Skandynawii, a także dla niektórych plemion greckich był symbolem świata umarłych.

Kogut (Gallus gallus domesticus)

Zapytaj zwierząt – pouczą
I ptaki w powietrzu powiedzą
Zapytaj Ziemi – wyjaśni
Księga Hioba 12, 7-8

Kogut jest uosobieniem męskości, odwagi i czujności. Uważano, że potrafi przewidzieć pogodę, oraz że posiada szósty zmysł, podobnie jak psy i koty. Dzięki niemu jest wstanie ustrzec człowieka przed niebezpieczeństwem. Symbolika chrześcijańska również utożsamiła koguta z siłami słońca. Kogut swoim porannym piewem oznajmia zwycięstwo nad ciemnością. Kogut stojący na dachu jest czujnym strażnikiem strzegącym przed złymi mocami. Kogut witający poranną zorzę symbolizuje pojawienie się Chrystusa na Wschodzie. Jest symbolem „dusz budzącego się świtu”(według słów Czcigodnego Bedy). W Nowym Testamencie kogut wiąże się z Męką Pańską i symbolizuje Zmartwychwstanie. W połączeniu ze świętym Piotrem, kogut symbolizuje ludzką słabość i skruchę (apostoł Piotr, gdy usłyszał koguta zapłakał). Według starych pism, pianie koguta jest uważane za „miłe i potrzebne”, gdyż „koi serca podróżników i przestrzega przed niebezpieczeństwem; wzywa kapłana na modlitwę, daje nadzieję w chorobie, umniejsza gorączkę i daje wiarę”.

źródło: Zwierzęta mityczne i symboliczne J.C. Cooper