dodane 09.12.2008 15:02

Mamy wiadomości
od świętego Pawła


• Flm 1, 21:
• Tt 2, 11 - 12:
• 2 Tm 1, 8:
1 Tm 4, 8a:15 wiadomości
2 Tes 3, 13:28 wiadomości
1 Tes 5, 6:58 wiadomości
Kol 4, 2: 10 wiadomości
Flp 4, 4-5: 9 wiadomości
Ef 6,1: 54 wiadomości
Ga 20 20 a: 92 wiadomości
2 Kor 6, 2b: 149 wiadomości
1 Kor 16, 23: 126 wiadomości
Rz 8, 31: 145 wiadomości


CZYTAJ ŚW. PAWŁA W ORYGINALE:Flm 1, 21
Piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej zrobisz, niż mówię

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
πεποιθως τη υπακοη σου εγραψα σοι ειδως οτι και υπερ ο λεγω ποιησεις

- A czyta się to:
pepoithos te hypakoe su egrafa soi eidos oti kai hyper o lego poieseisTt 2,11-12
Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom, i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie,

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
επεφανη γαρ η χαρις του θεου η σωτηριος πασιν ανθρωποις παιδευουσα ημας ινα αρνησαμενοι την ασεβειαν και τας κοσμικας επιθυμιας σωφρονως και δικαιως και ευσεβως ζησωμεν εν τω νυν αιωνι

- A czyta się to:
epefane gar he haris tu Theu he soterios pasin antropois paideusa hemas ina arnesamenoi ten asebeian kai tas kosmikas epithymias sofronos kai dikaios kai eusebos dzesomen en to nyn aion2 Tm 1, 8
Nie wstydź się świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
μη ουν επαισχυνθης το μαρτυριον του κυριου ημων μηδε εμε τον δεσμιον αυτου αλλα συγκακοπαθησον τω ευαγγελιω κατα δυναμιν θεου

- A czyta się to:
me un epaishynhtes to martyrion tu kyriu hemon mede eme ton besmion autu alla synkakopatheson to ewangelio kata dynamin theon
1 Tm 4, 8a
Pobożność przydatna jest do wszystkiego

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
ευσεβεια προς παντα ωφελιμος εστιν

- A czyta się to:
eusebeia pros panta ofelimos estin2 Tes 3, 13
Nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze!

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
υμεις δε αδελφοι μη εκκακησητε καλοποιουντες

- A czyta się to:

umeis de adelfoi me ekkakesete kalopoiuntes1 Tes 5, 6
Nie śpijmy przeto, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
αρα ουν μη καθευδωμεν ως και οι λοιποι αλλα γρηγορωμεν και νηφωμεν

- A czyta się to:
ara un me katheudomen hos kai oi loipoi alla gregoromen kai nefomen<Kol 4, 2
Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
τη προσευχη προσκαρτερειτε γρηγορουντες εν αυτη εν ευχαριστια

- A czyta się to:
te proseuche proskartereite gregoruntes en aute en eucharistiaFlp 4, 4-5
Radujcie się zawsze w Panu (...) Pan jest blisko!

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
χαιρετε εν κυριω παντοτε(...)κυριος εγγυς

- A czyta się to:
chairete en kyrio paitote(...)Kyrios egnusEf 6,1
Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
τα τεκνα υπακουετε τοις γονευσιν υμων εν κυριω τουτο γαρ εστιν δικαιον

- A czyta się to:
ta tekna upakuete tois goneusin umon en kyrio tuto gar estin dikaionGa 2, 20 a
Teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
χριστω συνεσταυρωμαι ζω δε ουκετι εγω ζη δε εν εμοι χριστος

- A czyta się to:
Christo sunestauromai zo de ouketi ego ze de en emoi Christos2 Kor 6, 2b:
Oto teraz czas upragniony, oto czas zbawienia

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
ιδου νυν καιρος ευπροσδεκτος ιδου νυν ημερα σωτηριας

- A czyta się to:

idu nun kairos euprosdektos idu nun hemera soterias1 Kor 16,23:
Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
η χαρις του κυριου ιησου χριστου μεθ υμων

- A czyta się to:
e haris tu Kyriu Jesu Christu meth umonRz 8, 31:
Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
τι ουν ερουμεν προς ταυτα ει ο θεος υπερ ημων τις καθ ημων

- A czyta się to:
ti oun eroumen pros tauta ei o theos yper emon tis kath emon


Tagi: