15 grudnia 2008 r. Poniedziałek III tygodnia Adwentu

publikacja 26.11.2008 09:51

Paweł uzdrawia chromego chłopca „Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia” (Kol 4, 2)


Z Listu do Kolosan:
„Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia” (Kol 4,2)

Paweł pisze o dziękczynieniu. Zawsze mamy za co dziękować. Na obrazku, który dziś otrzymaliście, widać chromego z Listry, którego uzdrawia Paweł. Właśnie tak to jest, że ludzie, którzy oddają swoje życie Chrystusowi, potrafią Jego mocą czynić cuda. A ludzie, którzy cudów doświadczyli, poznają, że Jezus naprawdę żyje. No i co – nie ma za co dziękować?

Pytania:
1. Za kogo ludzie uznali Pawła, kiedy w imię Jezusa uzdrowił chromego?

2. W jakim mieście Żydzi kamienowali Pawła? – odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Którym w kolejności listem w Nowym Testamencie jest List do Kolosan?

Zadania:
1. Wieczorem pomódl się tak, żeby tylko Panu Bogu dziękować.

2. Rozejrzyj się w szkole, wśród sąsiadów, czy ktoś chory albo samotny nie czeka na odwiedziny czy pomoc.