2 grudnia 2008 r. Wtorek I tygodnia Adwentu

publikacja 26.11.2008 08:47

W szkole Gamaliela - Twarzą w twarz z Jezusem


Kiedy Paweł podrósł, tata zawiózł go do Jerozolimy, by tam kształcił się w szkole Gamaliela.
Tylko wybrani mieli to szczęście. Młodzi chłopcy u Gamaliela poznawali Prawo i uczyli się żyć według Bożych przykazań.

Paweł, a właściwie Szaweł – bo tak się wtedy nazywał – był bardzo zdolny. Podobno gdy miał pięć lat, znał już na pamięć cały Psalm 138 – możecie sprawdzić w Piśmie Świętym, jakie tam są słowa. A kiedy miał osiem lat, sam potrafił odmawiać wszystkie psalmy.

Od dziecka był bardzo gorliwy, solidny, przestrzegał szabatu i w ogóle bardzo dokładnie całego Prawa. Mie był przeciętnym uczniem, ale jednym z najlepszych. Sam o tym napisał w Liście do Galatów: „W żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków” (Ga 1, 14).
 Pytania:
1. Jak nazywał się nauczyciel św. Pawła?

2. Gdzie Benedykt XVI otworzył „Drzwi Pawłowe”? – odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

Zadania:
1. Na domowej mapie odszukać i zaznaczyć Tars – miejsce narodzenia św. Pawła.

2. Odszukać w Dziejach Apostolskich fragment mówiący o nawróceniu św. Pawła pod Damaszkiem.

3. Do adwentowej planszy przykleić portret św. Pawła Apostoła.